Anahtar Kelimeler (Keywords)

 

Anahtar Kelimeler de akademik bir makalenin yayın şartları arasındadır. Anahtar Kelime seçerken makalenizin sıralanması için bu kelimelerin kullanılacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Bazı hakemli dergiler başlık ve anahtar kelimelerin birbirinden farklı olmasını, yani başlıkta kullanılan kelimelerin anahtar kelimelerde kullanılmamasını istemektedir. Gerçekten de birbirinden farklı ancak konu ile ilgili kelimeler kullanıldığında okuyucuların arama motorlarından sizin makalenize ulaşma şansı artacaktır.

 

Özet (Abstract)

 

Özet bölümünün amacı, araştırmanızın ana hatlarını ve önemli bölümlerini kısa ve tutarlı bir biçimde okuyucuya aktarmaktır. Akademik bir makalenin özet bölümü, tercihen makale tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Okuyucunun makalenizi bulduktan sonra okuyacağı ilk (ve eğer ücretli bir dergide yayınlandı ise ücret ödemeden evvel okuyabileceği belki de tek) bölümün bu olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Dergiler arasında farklılıklar olsa da ortalama bir özet 250 ila 300 kelimeyi geçmemelidir. Bahsetmeniz gereken hususlar: 1. Makalenizin konusu, 2. Kullanılan yöntemler, 3. Bulgular ve 4. Sonuç olarak sıralanabilir. Bazı akademik dergiler özet bölümünüzün de aynı metnin geri kalanı gibi yapılandırılmış olmasını isteyebilir. Bu durumda talimatlar takip edilmeli ve özet bölümü ana başlıklar altında düzenlenmelidir. Bu ana başlıklar arasında şunlar sayılabilir: 1. Geçmiş (Background), 2. Materyal ve Metot (Materials and Methods), 3. Bulgular (Findings) 4. Sonuçlar (Results).

 

Giriş (Introduction)

 

Giriş bölümü makalenizin tonunu belirlediği için büyük önem arz eder. Makale yazdığınız alan ne olursa olsun, giriş bölümünde yazacağınız metin o alan içerisinde sizin durduğunuz yeri ve çalışmanızın kapsamını çerçeveleyeceği için akademik olarak daha net bir görüş bildirmenize olanak sağlayacaktır.

 

Ana Metin (Main BodyMain Text)

Ana metin kısmı argümanlarınızı ve kanıtlarınızı sıralayacağınız, analizlerinizi sunacağınız ve vardığınız sonuca sizi götüren tüm adımları anlatacağınız bölümdür. Burada her bir paragraf birbirinden farklı ancak birbiri ile ilintili ve birbirini tamamlayan bir içeriğe sahip olmalıdır. Alt başlıklarınız diğer Giriş, Sonuç vb. diğer bölümlerin aksine konunuz ile alakalı olabilir ancak İstatistiksel Analiz bölümünün bu alt başlıkla sunulması doğru olandır.

 

Sonuç (Results)

 

Yaptığınız analizler ve/veya deneyler gibi işlemlerde elde ettiğiniz sonuçlar burada sıralanmalı ve çıkarımlarınız buraya yazılmalıdır. Ana metin kısmında araştırdığınız konseptler ile alakalı vardığınız sonuçların yanında yeni çıkarımlarınız varsa onlara da bu bölümde değinmelisiniz. Yaptığınız çalışmalar ile alakalı gelecekte yeni çalışmalar yapacak araştırmacılara da bu bölümde tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

 

Referanslar (References)

 

Referans ve atıflar dengeli, güncel ve konu ile alakalı olmalıdır. Her akademik dal bu konuda farklı görüşe sahip olsa da, temelde, yapacağınız bir atıf ya da vereceğiniz referansın 10 yıldan daha eski olmamasına özen göstermelisiniz. Bu süre tıp, bilişim, vb. alanlarda daha kısa olabilirken, edebiyat, tarih vb. alanlarda elbette ki daha uzun olacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus, aynı derecede öneme ve ağırlığa sahip daha güncel bir kaynak mevcut iken 30 yıllık bir kaynağı da eklemek için uğraşmamaktır.