Çalışmanın Tanıtılması

 

Akademik bir deneme ya da kısa bir makaleyi sunmanın bir çok yolu vardır. Bununla birlikte çoğu akademik yazar aşağıdaki girişlerden birini kullanmaktadır:

 

·         Bağlamı, arka planı ve/veya konunun önemini tanıt

·         Çalışma alanındaki bir sorunu, problemi, ya da tartışmalı hususu belirt

·         Konuyu ve anahtar terimleri tanımla

·         Yazılan metnin amacını belirt

·         Yazının kapsamına ve/veya yapısına genel bir bakış sağla

 

Biraz daha az karmaşık olan girişler okuyucuyu konunun ne olduğu, neden önemli olduğu ve yazının nasıl düzenlendiği gibi konularda basit biçimde bilgilendirebilir. Çok kısa denemelerde bir yazarın sadece yazının amacını ve nasıl organize edildiğini belirterek giriş yapması alışılmadık bir durum değildir.

 

Doktora ve yüksek lisans tezlerine girişler, metnin diğer bölümlerine kıyasla nispeten kısa olma eğilimindedir, ancak işlevsel öğeleri açısından oldukça karmaşıktır. Yaygın olarak kullanılan öğelerden bazıları şunlardır:

 

·         konunun bağlamını, arka planını ve/veya önemini ortaya koymak

·         ilgili akademik literatürün kısa bir incelemesini yapmak

·         çalışma alanındaki bir sorunu, tartışmayı veya bilgi boşluğunu belirlemek

·         araştırmanın amacını/amaçlarını ve araştırma sorularını veya hipotezlerini belirtmek

·         araştırma tasarımının ve yöntem(ler)inin bir özetini sağlamak

·         çalışmanın önemini veya değerini açıklamak

·         belirli anahtar terimleri tanımlamak

·         tez veya ödevin yapısına genel bir bakış sağlamak

Bu ve diğer işlevleri gerçekleştirmek üzere yaygın olarak kullanılan deyim örnekleri, bu bölümün ilerleyen sayfalarında farklı başlıklar altında sıralanmıştır. İfadelerin sıralandığı bazı kategoriler arasında belirli bir miktarda örtüşme olabileceğini unutmayınız. Ayrıca, farklı ifade kategorilerinin gösterilme sırası tipik bir sırayı yansıtmaktadır, ancak sıra bu sabit veya katı olmaktan uzaktır ve tüm öğeler tüm girişlerde mevcut değildir.

 

Bazı analistler, araştırma makalelerinin girişlerinde ortak kalıplar belirlemiştir. En iyi bilinenlerden biri, ilk olarak John Swales (1990)1 tarafından tanımlanan CARS modelidir (bir araştırma alanı yarat-Create A Research Space). Ekolojik bir metafor kullanan bu model, en basit haliyle üç unsura veya harekete sahiptir:

 

·         Sorumluluk alanını belirlemek (konunun öneminin belirlenmesi, önceki çalışmaların gözden geçirilmesi)

·         Bir niş belirlemek (bir bilgi boşluğunun belirlenmesi)

·         Nişi işgal etmek (yeni araştırmanın amacının sıralanması, soruların sıralanması, çalışmanın değerinin belirtilmesi, yazının yapısının belirtilmesi)