Editing

İlk taslağı bitirdikten sonra yapmaya başladığınız her şey editing kapsamında ele alınmaktadır. Yazdığınız taslak metni tekrar okur ve yazı düzeninin yerinde olup olmadığına, paragraflar arası geçişlerin düzgün olup olmadığına ve kanıtlarınızın savınızı gerçekten destekleyip desteklemediğine bakarsınız. Editing yaparken belli noktalara dikkat etmelisiniz:

İçerik

Yapmanız gereken ne varsa eksiksiz tamamladınız mı? İddialarınız kanıtlarla destekli mi? Yazınız amaçladığınız gibi bir sav yazısı olmuş mu? Sav tastamam ortaya konuluyor mu? İddialarınız bir bütün olarak tutarlı mı? Her husus yeterli kanıtlarla desteklenmekte mi? Yazınızda tez konusu ile ve/veya yazmaktaki temel amacınızla ilgisiz herhangi bir bilgi var mıdır? (Daha fazla ipucu için bkz. tez konusunu anlama ve tartışma geliştirme konulu bildirilerimiz).

Yazı düzeni

Yazınızda uygun bir giriş ve sonuç bölümü var mıdır? Giriş bölümünde tezinize açıkça yer verilmekte midir? Yazınızın bütününe baktığınızda her bir paragrafla teziniz arasında rahatlıkla bağlantı kurulabiliyor mu? Paragraflar mantıksal bir sıra izliyor mu? Paragraflar arası geçişler kolayca fark edilebiliyor mu? Yazınızın içerik düzenini kontrol etmenin bir yolu da ilk metni yazdıktan sonra çalışmanızın tersine taslağını çıkarmaktır. (Bkz. giriş bölümleri, sonuç bölümleri, tez cümleleri ve paragraf arası geçişler konulu bildirilerimiz)

Paragraf-içi düzen

Her paragrafta açık bir konu tümcesi var mı? Her paragrafta tek bir ana fikre bağlı kalınmakta mı? Paragraflarınızın herhangi bir yerinde eksik ya da fazla bir tümce var mı? (Bkz. paragraf geliştirme konulu bildirimiz)

Anlaşılır olma

Yazıda okuyanın anlayamayacağı türden, önemli her kavram açıklanıyor mu? Tümceler kendi içinde anlamlı mı? (Bu soruyu yanıtlamanın bir yolu, yazınızı sondan başa doğru tümceleri sadece birer kez okumaktır; böylece beyniniz önceki tümcelerden hareketle anlam boşluklarını doldurmaz.) Zamirler (o, onlar, ki, bu, vb.) isimleri göstermesinde belirsizlik var mı? Düşüncelerinizi ifade ederken doğru sözcükleri mi seçmişsiniz? Kelime dağarcığınızda olmayan, karşılaştırmalı sözlükten (thesaurus) bulduğunuz sözcükleri aynen kullanmayınız; aksi takdirde sözcükleri hatalı kullanmanız olasıdır.

Anlatım biçimi

Yazı uygun bir tarzda mı yazılmıştır (biçimsel, biçimsel olmayan, ikna edici gibi)? Dildeki erkek – kadın ayırımı uygun şekilde mi kullanılmaktadır (eril ve dişil zamirler (o dilde varsa), adam sözcüğünü içeren bilim adamı gibi sözcükler ve örneğin hemşire denilince sadece kadının anlaşılması gerektiğini düşünen insanlar gibi bazı insanların yanlış bir anlayışla sadece tek bir cinsiyet için kullanıldığını zannettikleri sözcükler)? Tümcelerinizin uzunluğu ve yapısında çeşitlilik var mı? Ağırlıkla edilgen dilde yazma eğiliminde misiniz? Yazınızın çoğu yerinde, gereksiz kalıplar kullanmakta mısınız? Eylemli bir yüklem gibi güçlü bir sözcüğü gereksiz tekrarlıyor musunuz? (İpuçları için bkz. anlatım biçimi ve cinsiyetsiz dil kullanımı konulu bildirilerimiz)

Alıntılar

Kaynaklardan alıntılama yaparken tırnak içinde aynen, başka sözcüklerle, anladığınız şekliyle aktarmaları doğru şekilde mi yapmaktasınız? Alıntılarınızı doğru formatta mı kullanıyorsunuz? (Daha fazla bilgi için bkz. UNC Kütüphaneleri alıntılama rehberi)

Yukarıdaki noktalardan editing yaparsanız yazınızın içeriği ve ifade tarzı bakımından genellikle ciddi düzeltmeler yaparsınız. Hata örüntülerine dikkat ediniz; nasıl sorunlarla karşılaşmaya meyilli olduğunuzu bilmek yararlı olacaktır, özellikle de akademik ya da uzmanlık tezi gibi çok sayfalı bir çalışmayı editliyorsanız. Örüntüyü çıkardıktan sonra aynı nedenden ortaya çıkabilecek hataları saptama ve düzeltme teknikleri geliştirebilirsiniz. Örneğin her paragrafta çoğu kez birbirinden farklı birkaç konu tartıştığınızı farkederseniz yazınızı baştan ayağa gözden geçirebilir, her paragrafta geçen anahtar sözcüklerin altını çizebilir, ardından paragrafları her biri sadece bir ana fikri anlatan parçalara bölebilirsiniz.