Açıklama yapmaktan çekinmeyin

 

Makalenizde kullandığınız dilin kendinden emin bir duruşu olmasına özen gösterin. Metodolojinizi iyi açıklayın ve okuyucuya güven telkin edin. Yayınlayacağınız akademik makalenin okuyucusunun sizinle aynı düzeyde bilgi ya da tecrübeye sahip olamayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu kapsamda size çok bariz gelen hususlarda dahi açıklama yapın; Kısaltmaları ilk kez kullandığınızda açıklayın.

 

Anlaşılır bir dil kullanın

 

Yalnızca “akademik bir makale böyle olur” diye düşünerek karmaşık dil kullanmaktan kaçının. Okuması kolay olan makalenin anlaşılması da kolaydır. Makaleyi okuyan kişinin sizin gibi konuya yıllarını vermiş biri olmayabileceğini veya sizden farklı bir dalda görevli bir akademisyen olabileceğini unutmayın. Eğer konu daha basit bir dille anlatılabiliyor ise bunu tercih edin.

 

Literatüre hâkim olun ve referans gösterin

 

Literatürde konunuzla alakalı mevcut olan makale, bildiri, konferans metni, ders notu vb. kaynaklar konusunda bilgi sahibi olun. Alanınızdaki eski-yeni bütün kaynakları bilmenizi ya da bunlara erişiminizin olmasını kimse beklememektedir ancak belli başlı-tanınmış akademisyen ve bilim insanlarının çalışmalarını bilmeli ve alana büyük katkıları olan yeni çalışmalardan haberdar olmalısınız.

 

Metin içerisinde referanslardan bahsederken, kurduğunuz cümlelerin içinde bulunduğunuz tarihe göre düzenlendiğinden emin olun; 90’lı yıllardan bir çalışmaya atıf yaparken “yakın zamanda yapılan bir çalışma” şeklinde cümleler kullanmaktan kaçının.

 

Verdiğiniz referansı ve sizin çalışmanızla ilişkisini iyi anlayın ve okuyucunuzun da bunu anlamasını sağlayın.

 

Orijinal olun

 

Yaptığınız çalışma var olan literatüre yeni bir katkıda bulunuyor, yeni bir bakış açısı getiriyor ya da var olanı tümden değiştiriyor olabilir. Makalenizi yazarken bunu karşı tarafa doğru şekilde aktardığınızdan ve çalışmanızın orijinal bir içerik olduğundan karşı tarafın haberdar olmasını sağlayın.

 

Teşekkür edin

 

Makalenize teşekkür (acknowledgement) eklemekten çekinmeyin. Yayın öncesinde düzenleme (editing) konusunda bir yardım aldığınızda veya makalenizin İngilizce ya da başka herhangi bir dile çevirisini yaptırdığınızda bu durumu belirtmekten çekinmek zorunda değilsiniz. Akademik makalenizin düzenlemesini (editing), çevirisini (translation) ya da kontrolünü (proofread) bir profesyonele yaptırmış olmanız yaptığınız işe özen gösterdiğiniz ve içeriğinizin doğru anlaşılmasını önemsediğiniz anlamına gelecek ve daha çok saygı görmesini sağlayacaktır.

 

Editöre mektup yazın

 

Makale gönderdiğiniz dergi ister SSCI kapsamındaki bir dergi olsun ister başka herhangi bir hakemli dergi olsun, editöre hitaben mektup yazıp yazamayacağınızı kontrol edin ve imkanınız varsa bu mektubu yazarak submission için sunduğunuz makalenin özelliğini anlatın.