İndeksli ve Hakemli dergilere gönderdiğiniz makalelerinizin geri çevrilmesinin ardında birden fazla neden olabilir. Yaptığınız uzun çalışmalar ve sarf ettiğiniz efor nedeniyle size haksızlık yapılıyormuş gibi gelse de akademik makalenizin reddedilmesinin ardındaki nedenin bazen çok mantıklı bir açıklaması olabilmektedir. Çoğu indeksli, hakemli, SSCI, AHCI dergiler -özellikle de isim yapmış ve belirli bir etki faktörü (impact factor) puanına sahip olanlar- her an çok sayıda submission aldıklarından dolayı bu makaleleri bir şekilde elemek mecburiyetindedir.

Bu eleme süreçlerinde makalelerin ilk aşamada elenmesi için gözetilen iki ana neden vardır. Bunlar her ne kadar çok basit hatalar olarak görülseler de o kadar sık yapılmakta ve editörlerin gözüne o kadar çok bakmaktadırlar ki, tekrar bahsetmek gerçekten faydalı olacaktır; özellikle de kaçınılması mümkün hatalar oldukları için.

Bunlardan ilki, yazarların yerine getirmesi için dergiler tarafından yayınlanan kurallar listesine uyulmamasıdır; ikincisi ise metnin profesyonel ve kendinden emin bir dilinin olmamasıdır. Akademisyenlerin çoğu şu durumun farkındadır; yazdığınız makalenin ne kadar iyi olduğunu düşünürseniz düşünün, bir dergi ve editörü etkilemek için yalnızca bu yeterli değildir. Dergi tarafından yayınlanan ve bir profesyonel tarafından kısa sürede ve kolayca halledilebilecek çok temel formatlama - biçimlendirme işlemlerini atlamak, özet çevirisi ya da makale çevirisini bir profesyonelden yardım almadan ve cümle akıcılığını, dilinin tonunu, kullanılan kelimelerin uygunluğunu kontrol ettirmeden dergiye göndermek, makalede savunduğunuz ya da ispatlamaya çalıştığınız konuyu gölgede bırakabilecek ve amatörce bir iş çıkardığınız izlenimi yaratacaktır. Akademik çevirileri (tez çevirisi, makale çevirisi, abstract çevirisi) bir profesyonele yaptırmak kötü bir durum olarak görülmediği gibi, kimi dergiler bu konuda destek alabileceği kimse olmayan akademisyenlere yardımcı olabilecek bağlantılar dahi önermektedir. Bu kapsamda dergilerin esas değer verdiği husus sizin metninizin mümkün olan en üst düzeyde anlaşılır olması ve hiçbir nüansın gözden kaçmamasıdır.

Akademisyen olmak kendi alanında yüksek çalışma disipliniyle üst düzey bilgi seviyesi gerektiriyor olsa da, diğer yardımcı/tamamlayıcı alanlarda da (makale biçimlendirme, akademik tercüme yapabilme, vb.) bu kadar üst düzey bilgiye sahip olunmasını kimse şart koşmamaktadır. Bu konuda hizmet veren profesyonel akademik tercümanlar ve danışmanlar ise akademisyenlere proofreading, paraphrasing, editing, formatlama vb. imkanlar sağlayarak dergi ve akademisyen arasında köprü görevi görmektedir. Dahası, bu hizmeti profesyonel olarak veren birçok tercüman ve danışmanın kendi de çok büyük ihtimalle yüksek lisans ve doktora mezunu olmakta ve düzenlediği ve submission yaptığı makale sayısı standart bir akademisyenin çok çok üzerinde olmaktadır. Bu kişilerin herhangi başka bir akademisyen için yorucu, sıkıcı ve hatta zor gelebilecek olan bu tür biçimlendirme işlerinden ve akademik yayının dergiye hazır hale getirilmesinden keyif alıyor olma ihtimali de oldukça yüksektir.

Bahse konu profesyonellerin bu konuda yeterli kadroya sahip bir çatı altında toplandığı firmalarda ise makalenizin sizin alanınızda uzman ya da tecrübeli olan bir danışman tarafından gözden geçirilmesi şansı olduğundan, sizin gözünüzden kaçmış olabilecek bazı eksiklik ve yanlışlıkların da düzeltilme şansı doğmaktadır.

Makaleniz halihazırda reddedilmiş olsa dahi bir sonraki submission işleminizden önce ya da yeni bir dergiye gönderim yapmadan evvel bu tür bir hizmeti almanız size fayda sağlayacaktır. Her ne kadar bir profesyonelden yardım alarak yeniden düzenlediğiniz makaleyi reddedildiği dergiye göndermek yerine çok daha iyi bir ilk intiba uyandırabileceği yeni bir dergiye göndermek daha mantıklı bir tercih olsa da, re-submission yaptığınız dergiye bu durumdan, yani profesyonel olarak düzenleme yapıldığından bahsetmeniz, makalenizin yeniden değerlendirilmesi sürecinde size artı puan sağlayabilecektir. Çünkü dergi hakemleri ve editör gösterdiğiniz özen ve çabadan haberdar olacaktır.